Duyurular

FUAR VE HEYET // Korea Build (Kintex), Ilsan 2024 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

27 Ekim 2023 Cuma


 

            21-24 Şubat 2024 tarihlerinde Güney Kore’nin Ilsan kentinde düzenlenecek olan Korea Build (Kintex), Ilsan 2024 fuarına Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce Türkiye Milli Katılımı organize edilmesi planlanmaktadIr.

Güney Kore dünyanın ilk on büyük ekonomisi içerisinde yer almakta ve cari fiyatlara göre, 2022 yılında 34.994 dolarlık kişi başına düşen milli gelir ile 32. sırada bulunmaktadır Aralarında Hyundai, LG, KT & G gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Kore’li firmanın ülkemizde başta otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat sanayi olmak üzere çeşitli alanlarında yaklaşık 451 milyon ABD Doları yatırımı mevcuttur.

            En son T.C. Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla çelik devi POSCO’nun Bursa’da 24 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapma kararı alması Güney Kore’li firmaların küresel kriz döneminde dahi ülkemizi bölgesel bir üretim ve dağıtım üssü olarak değerlendirmeye devam ettiğinin somut bir göstergesidir

Korea Build Week (KINTEX) Fuarı, Messe Esang Co., Ltd. tarafından düzenlenen ve ağırlıklı olarak yapı malzemelerinin sergilendiği, mimarlık, konstrüksiyon, teknoloji ve dizayn konularının ön plana çıktığı bir ihtisas fuarıdır.

2024 yılında  düzenlenecek olan Korea Build Week fuarı ile ilgili detaylara  https://koreabuild.co.kr/eng/  bağlantsını kullanarak  ulaşmak mümkündür. Ticaret Bakanlığı 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında 2023 Yılında 20 Puan İlave Destek Sağlanacak Hedef Ülkeler Listesinde yer alan Güney Kore ile halihazırda Serbest Ticaret Anlaşmamız yürürlükte bulunmaktadır.

2023 yılında 68.028 ziyaretçinin yer aldığı fuarın 2024 yılı organizasyonuna 70.000 profesyonel ziyaretçinin ziyaret gerçekleştirmesi beklenmektedir. 2024 yılında iç ve dış katılımcı olarak toplamda 654 firmanın katılım sağladığı fuarda yapı malzemeleri üreticileri başta olmak üzere, mimarlık ve konstrüksiyon firmaları yer almıştır. Başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, Hindistan, Almanya, Vietnam, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den 54 yabancı firma 2023 yılı Korea Build Week (KINTEX) Fuarına katılım göstermiştir.

2024 yılında 53.541 m2 alanda ve 5 Hol'de gerçekleştirilecek fuar, 1986 yılından bu yana düzenli olarak her yıl organize edilmekte olup,   yeni teknolojilerin ve ürünlerin sergilenmesinin ötesinde endüstriyel trendlerin takibi ve Kore pazarına giriş yapmak isteyen firmalar için önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILIM ÜCRETİ VE DEVLET DESTEĞİ:

Fuara m2 katılım ücreti T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayı sonrasında Nakliye dahil 1130-$, Nakliye hariç 920-$ olarak uygulanacaktır.

 

Katılım ücretine; yer kirası, ahşap-lüks stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin denizyolu gidiş nakliyesi, temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri ve stantlarda ikram hizmetleri dahildir.

 

Fuar; “5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR” çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş Şirket niteliğini haiz firmalar, 2023 yılında  452.000 TL tutarını aşmamak kaydıyla Yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve ulaşım giderlerine karşılık olarak Ticaret Bakanlığı  (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen 11.677 TL/m2  “DESTEĞE ESAS TUTAR” ile katılımcı şirketin STANT ALANININ METREKARE cinsinden büyüklüğünün çarpımı sonucunda hesaplanacak tutar karşılığında desteklenecektir..

 

Korea Build Week 2024 fuarının Ticaret Bakanlığı tarafından prestijli fuar kapsamında değerlendirilmesi durumunda, fuara 2024 yılında prestijli olarak katılacak firmalar yukarıda belirtilen destek kapsamındaki harcamalarına karşılık olarak Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek ilan edilecek olan “DESTEĞE ESAS TUTAR” ile katılımcı şirketin STANT ALANININ METREKARE cinsinden büyüklüğünün çarpımı sonucunda hesaplanacak tutar kadar  Ticaret Bakanlığınca belirlenen üst limite kadar desteklenecektir. 2023 yılında prestijli fuar desteği üst limit 1.357.000 TL olarak açıklanmıştır.

 

Şahıs Şirketleri destekten faydalanamamaktadır. Bir firma senede maksimum yılda 2 kez Prestijli Fuar Desteğinden faydalanabilmektedir.

 

Yurdışı fuar katılımcılarınca Bakanlıkça Belirlenen Desteğe Esas Tutar; metrekare başına toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurtdışı katılımcıları için %75’ini geçemez. (Kore Cumhuriyeti 2023 yılında Hedef ülkeler arasında yer almaktadır.

 

FUARA KATILMAK İÇİN:

Korea Build Week Doğal Taş Fuarına Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın, en geç 03 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar, KOREA BUILD WEEK 2024 BAŞVURU FORMU linkinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması ve T.Vakıflar Bankası  İzmir Şubesi (Şube Kodu: 004) nezdinde bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği USD hesabına;

 Türkiye Vakıflar Bankası | İzmir Şubesi | S00004 | Swift Mesaj Kodu: TVBATR2AXXX

(IBAN: USD  TR870001500158048010852402) talep edilen m2 başına 1130$’in %50’si (örn. 18m2 için 10.170$) katılım payı peşinatının yatırıldığını gösterir banka dekontu suretinin Birliklerimiz Maden Şubesinin maden@egebirlik.org.tr  e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

 

Lütfen, banka tarafından kaşelenip imzalanmış dekont/swift aslını dosyanızda muhafaza ediniz, daha sonra sizden talep edilecektir. Bankaya elden yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat gereği kabul edilememektedir. Banka dekontlarında açıklama olarak “Korea Build Week Fuarı Katılım Ücreti” vb. ibaresi yer almalıdır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

                                                                                                                                 

  Çiğdem ÖNSAL

  Genel Sekreter Yrd.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman