22.06.2021 itibari ile ihracat bilgileri


ÜLKE AYLIK
01.6.2020
22.06.2020
AYLIK
01.6.2021
22.06.2021
YILLIK
01.01.2020
22.06.2020
YILLIK
01.01.2021
22.06.2021
ALMANYA 4.218.257,78 7.564.633,45 37.643.352,90 53.667.930,67
İTALYA 2.058.163,26 3.824.465,36 15.307.962,13 27.329.313,18
BİRLEŞİK KRALLIK 1.217.589,23 2.900.381,09 10.025.483,08 23.182.197,26
İSRAİL 1.977.806,45 2.452.699,00 13.277.206,19 20.366.276,23
FRANSA 597.761,73 2.402.367,49 9.462.260,20 17.278.331,17
BİRLEŞİK DEVLETLER 2.332.245,11 1.978.002,03 10.653.831,18 16.517.348,62
BULGARİSTAN 999.314,77 1.665.325,63 14.029.711,39 15.060.781,12
HOLLANDA 980.472,45 1.901.694,82 11.141.937,20 12.354.235,50
POLONYA 447.559,19 1.053.789,31 4.318.339,52 9.172.055,37
ROMANYA 696.952,60 704.535,59 8.524.254,14 7.776.435,82
AVUSTURYA 486.816,09 1.570.919,36 3.760.810,78 7.738.494,77
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 99.446,37 2.223,36 2.423.767,22 5.944.699,27
MACARİSTAN 289.836,73 826.355,09 3.859.122,60 5.837.446,12
ÇEKYA 77.020,24 549.262,72 1.332.284,70 5.192.897,49
İSPANYA 312.143,10 768.633,96 2.047.364,92 4.340.730,25