AMAÇ:

Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Proje başvurusu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi’ ne ilgili evrak ile DYS üzerinden proje onay başvurusu yapılır.

Destek başvurusu, Bakanlığın onayladığı projelerde bulunan faaliyetlere ilişkin destek başvuruları üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ilgili evrak ile DYS üzerinden yapılır.

KTZ PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

  • Makine, Ekipman, Donanım, Yazılım,
  • Eğitim- Danışmanlık,
  • Müşteri Ziyaretleri, Sertifikasyon,
  • Test, Analiz, Ürün Doğrulama

harcamaları proje bazlı olarak %50 oranında ve proje başına en fazla 1 milyon ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Bir şirketin azami bir projesi destek alabilecektir.

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız