TOPLANTI // İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesi Araştırması

19 Ocak 2023 Perşembe

İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye geçiş konusunda dünyada uzlaşı zemini genişlemekte ve Avrupa Yeşil Mutabakatıyla birlikte konu somut bir zemine oturtulmaktadır. Sürdürülebilir ekonomi konusunda öncü rol üstlenen AB’nin, Yeşil Mutabakatla koyduğu iddialı hedefler, AB ile sosyo-ekonomik ilişkileri olan tüm ülkeler için dönüştürücü bir etki yaratmaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında; İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde, “İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması” yürütülmüştür.

Söz konusu araştırmayla İzmir’den AB’ye yapılan ihracatta yüksek paya sahip olan ve Avrupa Yeşil Mutabakatından doğrudan etkilenecek tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın, yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin farkındalık ve hazırlık seviyeleri belirlenmiş, geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu çalışmanın sonuçları 31 Ocak 2023 tarihinde 10:00 – 12:00 saatleri arasında İzmir Ticaret Odası ÇAS Ana Salonda gerçekleştirilecek toplantıyla katılımcılara aktarılacaktır. Toplantıya katılım için aşağıdaki linkte yer alan formun doldurulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


İrtibat Bilgileri:

Zeynep Küheylan

T: 0232 498 42 89

E: zeynep.kuheylan@izto.org.tr

Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş