SEKTÖREL DUYURU // Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı UZK Akreditasyonu

31 Ocak 2023 Salı

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (UZK), kendisi tarafından önerilen yöntemleri doğru şekilde uyguladıklarını kanıtlayan duyusal analiz laboratuvarları için bir tanıma programı yürütmekte olduğu, bahse konu program kapsamında yılda iki kez yeterlilik testi (halka testi) yapıldığı, yetkinlik şeması kapsamında her biri panellerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için beş numune gönderildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 dönemini kapsayan UZK akreditasyon işlemleri için başvuruların 15 Şubat’a kadar yapılabildiği ve UZK üyesi ülkelerdeki panellerin, başvurularını her üye ülkenin delegasyon başkanlıkları aracılığıyla yapmakta olduğu ifade edilmekte ve UZK tanıması için aşağıdaki belgelerin talep edildiği bildirilmektedir.

  • Laboratuvarın ilgili dönem için UZK tanınırlığı talebini içeren beyanı,
  • Mevcut dönem için laboratuvar hakkında genel bir açıklama, panel lideri ve panelistlerin listesi (Ek: 1) ve CV'leri,
  • Çıkar çatışması olmadığına dair imzalı beyan (Ek: 2),
  • Laboratuvarın, Konsey tarafından benimsenen yönteme göre sızma zeytinyağlarının duyusal analizi için akreditasyona sahip olduğunu ispatlayan belge.

Bununla birlikte, Konseyin akreditasyon sürecindeki sızma zeytinyağlarının duyusal analizini üstlenen ve bu akreditasyonu elde etmek için adımlar attıklarına dair açıklama sağlayan laboratuvarlara geçici olarak tanıma verebileceği, akreditasyona sahip olmayan ancak laboratuvarlar arası testlere katılan laboratuvarların aşağıdaki bilgileri göndermeleri halinde UZK akreditasyon talepleri değerlendirmeye alındığı ifade edilmektedir.

  • Ekipman, faaliyetler, personel, deneyim vb. hakkında bilgiler,
  • Çıkar çatışması olmadığına dair imzalı beyan (Ek: 2),
  • Bilgi amaçlı ek bilgiler (son birkaç ayın faaliyetini gösteren kontrol tablosu, tadımı yapılan zeytinyağı sayısı ve çeşidi, mevcut ekipmanın fotoğraflı kanıtları vb.) .

Bu çerçevede, ülkemizin duyusal analiz laboratuvarlarının ilgili tanıma işlemlerine başvurarak tadım standartlarını uluslararası standartlara taşımasının ülkemiz zeytinyağı kalitesinin artırılması adına önem arz etmekte olduğu belirtilmiş, bu kapsamda yukarıdaki şartları haiz, UZK tanıma başvurusu yapacak laboratuvarların gerekli dokümanlarını en geç 09 Şubat 2023 tarihine kadar d.baykara@ticaret.gov.tr ve a.ozcaglar@ticaret.gov.tr e-posta adreslerine ve basılı olarak Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne (personel ismi olmaksızın) ulaştırması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ekler:
1- Panel ve Panelistlerin İletişim Bilgileri Formu (2 Sayfa),
2- Çıkar Çatışması Olmadığına Dair Forum (1 Sayfa) .

Ayrıntılı Bilgi İçin: Begüm Eraltinköstekliler

-- EK1_716B7.pdf
-- EK2_02888.pdf