FUAR VE HEYET // XIAMEN 2023 DOĞALTAŞ FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU

26 Ocak 2023 Perşembe

05-08 Haziran 2023 tarihlerinde Çin’in Xiamen kentinde düzenlenecek olan Xiamen Stone Fair 2023 fuarına Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce Türkiye milli katılımı organize edilecektir.

Zengin doğal taş rezervlerine sahip Fujian eyaletinde bulunan Xiamen adası, Çin’in en önemli doğal taş üretim ve ticaret merkezidir. 2022 yılında yaklaşık 9 milyar dolara ulaşan Çin doğal taş ticaretinin %60’ı, dünya doğaltaş ticaretinin ise %15’i Xiamen limanından gerçekleşmektedir.

Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd. tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen Xiamen Fuarı 2023 yılında toplam 185.000m2 alanda gerçekleştirilecektir. Türkiye Pavyonu, Xiamen Exhibition Centre’da uluslararası katılımcıların bulunduğu bölümde A6 Holünde yer almakta olup yaklaşık 1600 m2 büyüklüğündedir. Xiamen 2023 Yerleşim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız!

https://www.stonefair.org.cn/exhibition/plan.html?lang=en

2023 yılında A4 ve A6 holleri Xiamen Fuar İdaresi tarafından uluslararası katılıma açılmış olup, 2024 yılında A1 ve A6 Holleri uluslararası katılıma açılacak ve Birliğimizce 2024 yılında daha önceki yıllarda katılım gerçekleştirilecek A2 holünde milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir.

KATILIM ÜCRETİ VE DEVLET DESTEĞİ:

Fuara m2 katılım ücreti T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayı sonrasında Nakliye dahil 630$, Nakliye hariç 610$ olarak uygulanacaktır.

Katılım ücretine; yer kirası, ahşap-lüks stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin denizyolu gidiş nakliyesi, temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri ve stantlarda ikram hizmetleri dahildir.

Fuar; “5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR” çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş Şirket niteliğini haiz firmalar, 2023 yılında 452.000 TL tutarınıaşmamak kaydıyla Yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve ulaşım giderlerine karşılık olarak Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen 11.677 TL/m2 “DESTEĞE ESAS TUTAR” ile katılımcı şirketin STANT ALANININ METREKARE cinsinden büyüklüğünün çarpımı sonucunda hesaplanacak tutar karşılığında desteklenecektir..

Xiamen 2023 fuarının Ticaret Bakanlığı tarafından prestijli fuar kapsamında değerlendirilmesi durumunda, fuara 2023 yılında prestijli olarak katılacak firmalar yukarıda belirtilen destek kapsamındaki harcamalarına karşılık olarak Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen “DESTEĞE ESAS TUTAR” ile katılımcı şirketin STANT ALANININ METREKARE cinsinden büyüklüğünün çarpımı sonucunda hesaplanacak tutar kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen üst limite kadar desteklenecektir. 2023 yılında prestijli fuar desteği üst limit 1.357.000 TL olarak açıklanmıştır.

Şahıs Şirketleri destekten faydalanamamaktadır. Bir firma senede maksimum yılda 2 kez Prestijli Fuar Desteğinden faydalanabilmektedir.

Yurtdışı fuar katılımcılarınca Bakanlıkça Belirlenen Desteğe Esas Tutar; metrekare başına toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurtdışı katılımcıları için %75’ini geçemez. (Çin Halk Cumhuriyeti 2023 yılında Hedef ülkeler arasında yer almaktadır.

FUARA KATILMAK İÇİN:

Xiamen 2023 Doğal Taş Fuarına Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın, en geç 03 Şubat 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar, XIAMEN 2023 BAŞVURU FORMU linkinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması ve T. Vakıflar Bankası İzmir Şubesi (Şube Kodu: 004) nezdinde bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği USD hesabına;

Türkiye Vakıflar Bankası | İzmir Şubesi | S00004 | Swift Mesaj Kodu: TVBATR2AXXX

(IBAN: USD TR870001500158048010852402) talep edilen m2 başına 300$ (örn. 15m2 için 4500$) katılım payı peşinatının yatırıldığını gösterir banka dekontu suretinin Birliklerimiz Maden Şubesine T.(0232) 488-608, E-posta:maden@egebirlik.org.tr göndermesi gerekmektedir.

Lütfen, banka tarafından kaşelenip imzalanmış dekont/swift aslını dosyanızda muhafaza ediniz, daha sonra sizden talep edilecektir. Bankaya elden yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat gereği kabul edilememektedir. Banka dekontlarında açıklama olarak “XIAMEN 2023Fuarı Katılım Ücreti” vb. ibaresi yer almalıdır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Fuar Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız

*Notlar:

-Ödemeler firmaların kurumsal kredi kartıyla da yapılabilmektedir.

-Pandemi nedeniyle milli katılım düzenlenemeyen Xiamen 2020 Fuarına katılım için Birliğimizce fuar sözleşmesi devam eden firmalarımızın ön başvuru ücretini yatırmalarına gerek bulunmamaktadır

- Yerleşim için öncelikli olarak Birliğimizle fuar sözleşmesi devam eden Xiamen 2020 Fuar katılımcıları yerleştirilecek olup daha sonra yeni başvuru yapan firmalara yer tahsisi yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Emre Gulaçtı