DEVLET DESTEKLERİ // Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

28 Şubat 2022 Pazartesi
12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca; “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak İhracat Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi gerektiği ile
üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için harcama belgelerini bu hususlara uygun olarak yapmasının önem arz ettiği ve dikkat edilecek hususlar 29 Kasım 2018 tarihli duyurumuz ile bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığından alınan 23 Haziran 2020 tarihli yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar uyarınca ihracatçı firmalarımızın destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi yükümlüklerini yerine getirmeleri, anılan karar kapsamında yükümlüklerini yerine getirmeyen firmaların müeyyide dahil gerekli işlemin tesisi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hatırlatılmıştır.

Bu çerçevede ihracata yönelik devlet yardımları destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için, Genel Sekreterliğimize sunacağı destek başvurularındaki harcama belgelerinin 32 sayılı karar hükümlerine uygun yapılması önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Selman Gündüz