GENEL DUYURU // 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hk.

05 Ocak 2022 Çarşamba

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, “Türkiye” ibaresinin kullanımıyla ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin uygulaması bağlamında ihracat iadesi işlemleri kapsamında ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” düzenlemesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edileceği belirtilmiş, diğer yandan Ticaret Bakanlığından (Ürün Güvenliği ve Denetimleri GM) alınan yazı kapsamında ihracat iadesi işlemleri bağlamında “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edilmesinin uygun görüleceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt