MEVZUAT // Damga Vergisi hk.

13 Mayıs 2022 Cuma

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; Damga Vergisi Kanunun birinci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğunun düzenlendiği ve (1) sayılı tabloda belli parayı ihtiva eden mukavelenameler için uygulanacak oranın (sözleşme bedeli üzerinden) binde 9, 48 olduğu hususlarına atfen, İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlara ibraz edilen sözleşmelerin damga vergisi sorgulamalarının yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda maruz mevzuat kapsamında İhracata Yönelik Devlet Yardımları çerçevesinde yapılacak olan başvurularda Damga Vergisi Kanunu’nun anılan hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tuba Suveren