SEKTÖREL DUYURU // Aegean Fishery and Animal Products UR-GE Projesi Başvuru Süre Uzatımı

30 Ocak 2023 Pazartesi

İlgi: 02.01.2023 tarihli duyurumuz.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından Birliğimiz üyesi olup, sektörel ürün gruplarında ihracatını gerçekleştiren firmalarımızın katılımlarıyla “su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü”ne yönelik başlatılması planlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi için başvuru süresi uzatılmıştır.

“Aegean Fishery and Animal Products” UR-GE projesinde yer almak isteyen firmaların, ekli başvuru formunu (EK-I) eksiksiz (ilgili alanların yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, unvanı, tarih ve şirket kaşesi) doldurarak formun aslını ve imza sirkülerinin bir kopyasını en geç 10 Şubat 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Tarım 2 Şubesine (Atatürk Cad. No: 382 Alsancak /İZMİR) iletmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Detaylı Bilgi için İrtibat:
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Yetkili: Pınar Bultan
Telefon: 0232 4886180
E-Posta: suurunleri@eib.org.tr

EK:Katılımcı talep yazısı (1 s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Pınar Bultan

-- Katılımcı talep yazısı_F5E4F_EE193.doc