AMAÇ:

Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım ile her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuru yapabilirler.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Firmalarımız fuara katıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde; ilgili evrak ile Milli fuarlarda Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, Bireysel fuarlarda ise üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine DYS üzerinden başvuru yapabilirler.

DESTEK UNSURLARI:

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurt dışı fuarlara milli veya bireysel katılım sağlayan firmalar, katılım sağladığı stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir. Söz konusu desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında yayınlanır.

2021 YILI İÇİN YURT DIŞI FUAR KATILIM DESTEK LİMİTLERİ

Genel Nitelikli Fuar: 92.000 TL

Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar: 140.000 TL

Prestijli Fuarlarda: 472.000 TL.

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız