AMAÇ:

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılmasına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır.

TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİ DESTEĞİ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler (tasarımcı şirketleri) ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan, tasarımcının ortak olduğu (tasarımcı tarafından üye olunan ilgili mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir)endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler (tasarım ofisleri)

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Bahse konu tasarımcı şirket ve tasarım ofislerinin destek kapsamına alınması için DYS üzerinden başvuru yapmaları gerekir.

TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİ DESTEK UNSURLARI:

  • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler için yıllık en fazla 300.000$’ a kadar, tasarım ofisleri için yıllık en fazla 150.000$’ a kadar,
  • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket,ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için yıllık en fazla 100.000$’a kadar, tasarım ofisleri için yıllık en fazla 50.000$’a kadar , brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için yıllık en fazla 200.000$’a kadar , tasarım ofisleri için yıllık en fazla 100.000$’a kadar,
  • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için yıllık en fazla 50.000$’a kadar,
  • İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler İçin yıllık en fazla 150.000$’a kadar, tasarım ofisleri için yıllık en fazla 200.000$’a kadar
  • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için yıllık en fazla 200.000$’ a kadar, tasarım ofisleri için yıllık en fazla 100.000$’a kadar %50 oranında desteklenmektedir.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alınması için DYS üzerinden başvuru yapmaları gerekir.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

Bir şirketin en fazla bir projesi

  • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri toplam en fazla 1.000.000$’a kadar
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000$’a kadar
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000$’a kadar proje bazında 3yıl süresince % 50 oranında desteklenmektedir.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN DESTEĞİ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TTK’ ya göre kurulu gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Desteğe konu faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilen ödeme tarihinden itibaren 6 ay içinde üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine DYS üzerinden  başvuru yapılır.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

  • Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000$’a kadar %50 oranında 5 yıl süresince desteklenmektedir.

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız