AMAÇ:

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Firmaların fuara katıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde; ilgili evrak ile Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine DYS üzerinden başvuru yapabilirler.

FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurt içi fuarlara katılım sağlayan firmaların fuara katılım kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si desteklenmektedir.

2021 YILI İÇİN YURT İÇİ FUAR KATILIM DESTEK LİMİTLERİ

Yurt İçi Fuar: 49.000 TL

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız