SEKTÖREL DUYURU // İhracatı Kaydı Bağlı Mallarla (4410-4411) İlgili Belgelerin Elektronik Ortama Aktarılması

16 Temmuz 2021 Cuma 207

İlgi: 15.06.2021 tarihli duyurumuz. Bilindiği üzere, 4410 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ile

SEKTÖREL DUYURU // Yeşil Mutabakat Eylem Planı

16 Temmuz 2021 Cuma 11

Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, T

SEKTÖREL DUYURU // Mısır Makine Halısı ve Diğer Yer Kaplamaları Anti-Damping Soruşturması Hk.

16 Temmuz 2021 Cuma 11

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli “Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları” (5702.42, 5703.20, 5703.30, 570

 

 

SEKTÖREL DUYURU // Tohumluk İhracatı Bitki Sağlık Sertifikası

16 Temmuz 2021 Cuma 11

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, ülkemizde tohumluk ihracatı ile ilgili iş ve işlemlerin 2019/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygul

SEKTÖREL DUYURU // Duvar Kağıtlarına Uygulanan Koruma Önlemi

16 Temmuz 2021 Cuma 9

10.07.2021 tarih, 31537 sayılı Resmi Gazete’de Duvar Kağıtlarının İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile

SEKTÖREL DUYURU // 2020 Ürünü Kuru İncir Stok Tespiti

16 Temmuz 2021 Cuma 17

Bilindiği üzere, her kuru incir ihraç sezonu öncesinde firmalarımızdan bir önceki ürün yılından kalan kuru incir stok miktarlarını bildirmeleri talep edilmekte, firmaları

 

 

SEKTÖREL DUYURU // Superior Çeşidi Sofralık Üzüm Hasat ve İhracı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan yazıda; bölgemiz önemli ihraç ürünlerinden "Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm" için oluşturul

GENEL DUYURU // Fransa'ya İhracatta Karşılaşılan Dolandırıcılık Teşebbüsleri

13 Temmuz 2021 Salı 9

0Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, son zamanlarda ihracatçılarımızla Fransa'dan irtibata geçen bazı kişilerin, Fransa'da yerleşik ünlü perakende zinci

FUAR VE HEYET // Malezya Sanal Ticaret Heyeti

13 Temmuz 2021 Salı 9

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Malezyalı Confexhub Group, Malezya Yüksek Teknoloji Sanayi ve Kamu İş Birliği Kuruluşu (MIGHT) tarafından 22-25

 

 

MEVZUAT // Vergi Usulu Kanunu Tebliğiyle Bildirim Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Belirlendi

13 Temmuz 2021 Salı 16

13 Temmuz 2021 tarihli (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bildirim zorunluluğu getirilen mük

FUAR VE HEYET // Summer Fancy Food Show 2021 Fuar Duyurusu

13 Temmuz 2021 Salı 11

Sayın Yetkili, İlgi: 01.02.2021 tarihli duyurumuz. Bilindiği üzere, ABD-New York’ta 27-29 Haziran 2021tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, ancak küresel Koronavirüs

GENEL DUYURU // Gıda İsrafıyla Mücadele Kılavuzu

13 Temmuz 2021 Salı 7

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda

 

 


(1 / 148) Önceki Sayfa / Sonraki Sayfa