SEKTÖREL DUYURU // Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü Ur-Ge Projesi

2 Ocak 2023 Pazartesi

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında, “Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz üyesi olup, aşağıdaki ürün gruplarında ihracatını gerçekleştiren firmalarımızın katılımlarıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörüne yönelik bir UR-GE projesi başlatılması planlanmaktadır.

Projenin temel amacı; aşağıda belirtilen ürünlerin ihracatını gerçekleştiren ve projeye katılacak Birliğimize üye firmalarımızın potansiyel ve hedef pazarlarda yapılacak tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle rekabet güçlerinin artırılması ve firmalarımıza yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Bahsi geçen Proje kapsamında başvuru kabul edilecek alt sektörler aşağıdaki gibidir:

- Su ürünleri,

- Kanatlı etleri,

- Süt ve süt ürünleri,

- Yumurta,

- Bal.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörüne yönelik yukarıda genel hatlarıyla özetlenen “Aegean Fishery and Animal Products” adlı Ur-Ge projesinde yer almak isteyen firmaların, ekli başvuru formunu (EK-I) eksiksiz (ilgili alanların yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, unvanı, tarih ve şirket kaşesi) doldurarak başvuru formunun aslı ve imza sirkülerinin bir kopyasını en geç 23Ocak 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Tarım 2 Şubesine (Atatürk Cad.No: 382 Alsancak /İZMİR) teslim etmeleri beklenmektedir.

Proje giderlerinin en fazla %75’ine kadarlık kısmı proje süresince desteklenecek olup, geri kalan %25 oranındaki harcamalar ile ilave masraflar katılımcı firmalar tarafından karşılanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

EK:Katılımcı şirket talep yazısı (1 s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Pınar Bultan

-- Katılımcı Şirket Talep Yazısı_23B7A.doc