TOPLANTI // EDDMİB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

28 Mart 2023 Salı

İlgi: 09/03/2022 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, Birliklerimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin tarihleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar ilgide kayıtlı duyurumuzla iletilmişti.

Bu kapsamda, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 16:00’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısı 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 14:00’de gerçekleşecektir. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilecek firma listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilciler, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü öncesine kadar (24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazısını ve gerçek kişi üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olup olmadıkları ve gerçek kişi üyelerin ticaret siciline kayıtlı olup olmadıkları Genel Sekreterlik tarafından ticaret sicilinden kontrol edilir.

Genel Kurul Toplantılarımıza katılım için teslim edilmesi gereken temsilci bildirim/katılım bildirim yazılarının e-imzalı olarak online iletilmesi mümkün olup, online başvuru için https://genelkurul.eib.org.tr bağlantısı kullanılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EDDMİB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılabilecek Firma Listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

EK: 1.Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 s.)
2.Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik

-- Temsilci Bildirim Yazısı_Tüzel Kişiler İçin_EBA60.docx
-- Katılım Bildirim Yazısı-Şahıs Firmaları İçin_D1DB5.docx