GÖRÜŞ TALEBİ // Yönetmelik Taslağı

28 Mart 2023 Salı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, “Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”a 4.6.2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7408 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, geçiş sürecinin tamamlanacağı tarih olan 04.06.2023 itibariyle Türkiye’de piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, adı geçen Kurum tarafından akreditasyonunun zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, mezkur değişiklik ile ülkemizde helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam ettiği, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve kamu refahına katkı sunulmasını teminen Kurumun akreditasyon hizmeti verdiği alanlara konu olan ve ülkemiz piyasasına yerli üretim veya ithalat vasıtasıyla arz edilecek helal iddiası taşıyan ürün ve hizmetlere yönelik helal belgelendirme faaliyetlerinin anılan Kurum tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmesinin hüküm altına alındığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede Kanun’un ithalat aşamasında tatbikini mümkün kılmak için ihtiyaç duyulan esasların belirlenebilmesini teminen Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan “Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerin bağlantıda yer alan görüş formuna işlenerek 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (enformasyon@eib.org.tr) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Yönetmelik Taslağı, Gerekçe ve Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız