DEVLET DESTEKLERİ // 2014-8 Sayılı Karar'a İlişkin Genelge Değişikliği

22 Haziran 2022 Çarşamba

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 20/06/2022 tarihli yazıda; “2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi” ile “2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi”nde 20/06/2022 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Mezkur Karar kapsamında gerçekleştirilen;

-KTZ proje başvurularında şirketlerden talep edilen belgelere yönelik ibraz sürelerine ilişkin maddelerin yeniden düzenlenmesini,

-KTZ proje başvurularında aralarında organik bağ olan tedarikçilerin destekten faydalanabilmesini,

-Belge/sertifika başvurularında sistem belgelerine ilişkin yenileme giderlerinin destek kapsamına alınmasını,

-Sonucunda belge/sertifika düzenlenmeksizin tüm test/analiz raporlarının desteklenmesini,

teminen değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kararların Uygulama Usul Esaslarına ve Değişiklik Tablolarına aşağıdaki eklerden ulaşılabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ekler:

1) 2014/8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
2) 2014/8 Değişiklik Tablosu
3) 2014/8 DYS Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
4) 2014/8 DYS Değişiklik Tablosu

Ayrıntılı Bilgi İçin: Dogus Turgul