SEKTÖREL DUYURU // TMO Kuru Üzüm Satış Usul ve Esasları

27 Ocak 2023 Cuma

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden(TMO) alınan yazıda, çekirdeksiz kuru üzüm satışlarına öncelikli olarak İzmir Ticaret Borsasında başlandığı ve TMO stoklarında bulunan 2021 mahsulü ürünlere ilişkin satış usul ve esasları ile teslimat bilgilerinin aşağıdaki şekilde olduğu; bu çerçevede,

- KDV hariç, nakliye ilave ücreti ve manipülasyon dahil olmak üzere; Tip-8 üzümlerin 23, 00 TL/Kg, Tip-7 üzümlerin ise 22, 50 TL/Kg fiyattan peşin bedel mukabilinde satışa açılacağı,
- 25.01.2023'te satışı yapılan ürünlerin teslimatlarına; firmalar tarafından mal bedeli, KDV ve borsa tescil ücretlerinin yatırılmasına müteakip başlanacağı ve en son 03.02.2023 tarihine kadar sayılan bu bedellerin yatırılacağı,
- Teslimat programının Başmüdürlükleri tarafından yapılacağı ve en kısa sürede teslimatların tamamlanacağı,
- Teslimatta, firmanın yetkili personelinin hazır bulunacağı ve firma yetkilisi bulunmayan ve ürün bedelini yatırmayan firmalara teslimat yapılmayacağı,

belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yrd.

Detaylı Bilgi İçin;
TMO İzmir Şube Müdürlüğü
Tel: 0232 464 79 51


Ayrıntılı Bilgi İçin: Bilge Türk