GÖRÜŞ TALEBİ // Filistin ve İsrail'e İhracatta Yaşanan Sorunlar

27 Ocak 2023 Cuma

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanımızın 7-8 Şubat 2023 tarihlerinde Filistin-İsrail ile ilgili gerçekleştirilecek muhtelif programlara katılımları öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu ziyaretlere hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları “firma ve ürün bazında”, “somut ve spesifik” vakaları içeren sorunlar, firmalarımızın talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu iletilmektedir.

Bu kapsamda; anılan ülke pazarlarına ilişkin sorun, talep ve değerlendirmelerin 30 Ocak 2023 Pazartesi saat 12:00’ye kadar Genel Sekreterliğimize (pr@eib.org.tr) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter