MEVZUAT // Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Verginin Sıfırlanması ve Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

29 Haziran 2022 Çarşamba

27.06.2022 tarihli ve 5753 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara” istinaden 28.06.2022 tarihli ve 31880 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No: 2022/4) ile 15.02.2023 tarihine kadar geçerli olmak suretiyle vinil asetat için 3.500 ton, tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol için 700 ton, NADCAP ve AS9100 sertifikalı 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha için 15 ton ve lityum-iyon akümülatör için 4, 250 milyon adet kontenjan açılarak söz konusu eşyalar için vergi oranı sıfıra indirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


5753 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ’e ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Kübra Bostancı