SEKTÖREL DUYURU // ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

05 Aralık 2022 Pazartesi

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “filmaşin” ithalatına karşı 21 Mayıs 2018 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi ve anti-damping önlemi uygulanmakta olduğu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması ile DTÖ Anti-Damping Anlaşması’nın ilgili hükümlerine göre ABD makamları tarafından önlemlerin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 1 Aralık 2022 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatıldığı, mezkur soruşturma sonucunda bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkmasının ihtimal dahilinde olduğu iletilmiştir.

ABD’nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup, “ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ” tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, “Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) ” tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütülmektedir.

Bu çerçevede, adıgeçen ABD’li kurumlar tarafından 1 Aralık 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle ülkemiz menşeli filmaşin ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmış bulunmaktadır.

Bahsekonu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların “yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir “tam gözden geçirme soruşturması (full review) ” veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması (expedited review) ” yürütülmesine karar vermektedir. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için normalde ülke hükümetinin yanı sıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların da (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD’ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50’sini gerçekleştiren firmaların) nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerekmektedir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların “tam ve kapsamlı (complete substantive responses) ” niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince “tam gözden geçirme soruşturması (full review) ” yerine “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması (expedited review) ” yürütülmesine karar verilebilmektedir. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere (facts available) ” dayanarak almaktadır. Bu çerçevede firmalarımızca, soruşturmaya taraf olunması ve cevaplandırılması gereken soruların yanıtlandırılması önem arz etmektedir.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA’nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Aralık 2022) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 30 gün içerisinde ABD’nin 19 CFR 351.218 (d) (3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC’nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Aralık 2022) 21 gün içerisindeITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete’de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC’ye iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, nihai gözden geçirme soruşturması çerçevesinde ABD makamlarına sunulacak olan her tür dokümanın http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.3.2.3 adresinde yer alan yazı ve sunuş formatına uygun olması gerekmektedir.

Soruşturmaya taraf olacak firmaların konu ile ilgili olarak 8 Aralık 2022 tarihine kadar Ege İhracatçı Birliklerinin demir@eib.org.tr eposta adresi ile Ticaret Bakanlığı erkoyuncum@ticaret.gov.tr eposta adresine bildirimde bulunması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

ITA açılış bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ITC açılış bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu