GÖRÜŞ TALEBİ // Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarıları

05 Aralık 2022 Pazartesi

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan;

- TS 978/tst T1 Kavurma,

- TS 979/tst T1 Salam,

- TS 980/tst T1 Sosis,

- TS 10580/tst T1 Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş,

- TS 10581/tst T1 Köfte-Pişmemiş”,

tasarılarının görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Bahse konu standart tasarılarına ilişkin olarak görüş ve tekliflerin ekteki “Görüş Tablosu” formatında 09.12.2022 Cuma günü saat mesai bitimine kadar suurunleri@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

EKLER:

  1. Görüş Tablosu (1 s.),
  2. TS 978/tst T1 Kavurma standart tasarısı (1 s.),
  3. TS 979/tst T1 Salam standart tasarısı (1 s.),
  4. TS 980/tst T1 Sosis standart tasarısı (1 s.),
  5. TS 10580/tst T1 Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş, TS 10581/tst T1 Köfte-Pişmemiş standart tasarısı (2 s.),

Ayrıntılı Bilgi İçin: Pınar Bultan

-- Kavurma_2275A.docx
-- Köfte hamburger köfte pişmemiş_5FBD4.docx
-- Köfte Pişmemiş_39032.docx
-- Salam_82866.docx
-- Sosis_B1687.docx
-- görüş tablosu (2)_55D7F.xlsx