MEVZUAT // Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği

05 Aralık 2022 Pazartesi

30 Kasım 2022 tarihli 32029 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2022/44) ” ile fermente süt ürünlerini, konsantre fermente süt ürünlerini, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerini ve bu ürünleri baz alan kompozit süt ürünlerini kapsayan; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özellikleri belirlenmiştir.

Bu itibarla 16/2/2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’ne Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Pınar Bultan