TOPLANTI // ESÜHMİB 2022 Genel Kurul Toplantısı Listelerin Askıya Çıkarılması

31 Mart 2023 Cumaİlgi: 14.03.2023 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı duyumuzla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilkinin 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat 16:00’da; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantısının 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 16:00’da gerçekleşeceği bildirilmiş ve Birliğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilecek firma listesi üyelerimiz ile paylaşılmıştı.

Söz konusu liste, Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında askıya çıkarılmış olup, üç gün süreyle (31.03.2023 Cuma saat 08.30 ile 02.04.2023 Pazar saat 17.30 arasında) üyelerimizin incelemesine sunulacaktır. İlan süresince listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimiz tarafından incelenecek ve en geç iki gün içinde karara bağlanacaktır. Söz konusu listeye https://genelkurul.eib.org.tr bağlantısı aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilcilerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü öncesine kadar (07 Nisan 2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazısını ve gerçek kişi üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmekte olup, temsilci bildirim/katılım yazılarını e-imzalı olarak online iletmek için https://genelkurul.eib.org.tr bağlantısı kullanılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yrd.

EK: 1. Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 s.),
2. Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 s.)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Pınar Bultan

-- Temsilci bildirim yazısı_414EE.docx
-- Katılım Bildirim Yazısı (Şahıs Firmaları İçin)_EA64F.docx