MEVZUAT // Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Faiz Üst Sınırı Kaldırıldı

31 Mart 2023 Cuma

31 Mart 2023 tarihli (bugün) Resmi Gazetede yer alan 7016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanı kaldırılmış olup, Karar kapsamındaki destekten faydalanacak KKH’lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirleneceği bildirilmektedir.

Katılım bankalarında açılacak KKH’lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılmasına karar verilirken; mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı asgari faiz oranının, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacağı ifade edilmektedir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230331-15.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter