DEVLET DESTEKLERİ // Ukrayna Hk.

01 Temmuz 2022 Cuma


Bilindiği üzere, 24 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında başlayan savaş hali, Ukrayna’da faaliyette bulunan şirketlerimizin ticari faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. Bununla birlikte, aynı ülkede görev yapan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince gerçekleştirilmesi gereken yerinde incelemeler ile yurt dışında düzenlenen belgelerin onay işlemleri gerçekleştirilememiştir.


Bu itibarla, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 30.06.2022 tarihli yazıda; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar, 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararve 2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında Ukrayna’da devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen;


- Mezkur Tebliğler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Ukrayna’da bankacılık faaliyetlerinin yapılamaması halinde ödemeye ilişkin olarak sunulacak ödemeyi yapan ve ödemeyi alan tarafların unvan ve adres vb bilgilerini içeren, ödemenin hangi faaliyete ilişkin olarak gerçekleştirildiğinin takip edilebildiği makbuz ve sair belgelerin kabul edileceği,


- 2017/4 Sayılı Karar (Yurtdışı Fuar) kapsamındaki Ukrayna’da düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik gözlemci görevlendirilmeyeceği ve gözlemci görevlendirilmeyen veya daha önce görevlendirildiği halde mevcut gelişmeler sebebiyle gözlemcilik görevinin ifa edilemediği yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik katılım destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi’nin ekinin (EK-1) ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacağı,


- 2017/4 sayılı Karar (Yurtdışı Fuar) kapsamında yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvurularının değerlendirilmesinde gözlemci raporunun aranmayacağı, ibraz edilen yurt dışında düzenlenmiş faturalarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı ile mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yer alan EK-6 formunun aranmaksızın organizatör tarafından sunulacak fotoğraf ve/veya video gibi tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenme yapılacağı,


- 2573 sayılı Karar (Pazara Girişte Dijital Faaliyetler) çerçevesinde sanal fuar organizasyonları ve sanal fuar katılımlarında yurtdışında gerçekleştirilen tanıtımlar kapsamındaki destek başvurularında tevsik edilen faturalarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin tasdikinin aranmayacağı,


- 2006/4 (Turquality), 2008/2 (Tasarım) ve 2010/6 (Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım) sayılı Tebliğler kapsamında Ukrayna’da düzenlenmesi gereken birim yerinde inceleme formlarına (Ek-12, Ek-4A, Ek-8) ve bu ülkede 2006/4 ve 2008/2 sayılı Tebliğler kapsamında gerçekleştirilecek yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarına ihtiyaç duyulmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılacağı,


- 2006/4 sayılı Tebliğ(Turquality) kapsamında işbu onay tarihi itibariyle Ukrayna ülkesi tanımlı hedef pazarı olan ya da hedef pazar başvurusu bulunan şirketlerin ilgili ülkedeki harcamalarının ilave 1 yıl süreyle destekleneceği,


- 2010/6 sayılı Tebliğ(Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım) kapsamında işbu onay tarihi itibariyle Ukrayna’daki birimleri destek kapsamında olan ya da başvurusu bulunan şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik kira harcamalarının ilave 1 yıl süreyle destekleneceği,


- 2010/6 sayılı Tebliğ(Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım) kapsamında şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarının Türkiye’den Ukrayna’ya firma tarafından yapılan yıllık ihracatının yarısından fazla olamayacağına ilişkin hükmün 2022 yılı için uygulanmayacağı,


- Mevzuatta belirtilen sürelere istinaden başvuru ve eksik tamamlama süresi 24.02.2022 tarihi sonrasında dolacak olan (bu tarih dahil) belgelerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmayacağı,


- Konuya ilişkin Bakanlıklarınca aksi bir düzenleme yapılmaması halinde, başvuruların Ukrayna’da Ticaret Müşaviri/Ataşesinin göreve başladığı tarihe kadar yukarıda sıralanan esaslara göre sonuçlandırılacağı,


Diğer taraftan, Rusya Federasyonu’nda devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen mezkur Karar ve Tebliğler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak bankacılık kanalıyla işlemlerin yapılamaması halinde ödemeye ilişkin olarak sunulacak, ödemeyi yapan ve ödemeyi alan tarafların unvan ve adres vb. bilgilerini içeren, ödemenin hangi faaliyete ilişkin olarak gerçekleştirildiğinin takip edilebildiği makbuz ve sair belgelerin kabul edileceği,


hususları bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cansu Işık