DEVLET DESTEKLERİ // 2014/8 Sayılı Karara İlişkin Genelge/Ek Değişikliği

01 Temmuz 2022 Cuma

İlgi: 21.06.2022 tarihli ve 6950 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında gerçekleştirilen Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri (KTZ Projeleri) başvuruları belge ibraz sürelerinin yeniden düzenlenmesini, sistem belgelerinin yenileme giderleri ve sonucunda belge/sertifika düzenlenmeksizin tüm test/analiz raporlarının desteklenmesine ilişkin “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ile “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi"nde gerçekleştirilen değişiklikler, ilgide kayıtlı yazımızla duyurulmuştur.

Bu kapsamda, bahse konu Genelge değişiklikleri çerçevesinde yeniden düzenlenen “EK-1 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar - Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar”, “EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri”, “EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi” ile “KTZ EK-4 Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler”, “EK-1 KTZ Proje Başvurusu ve Destek Ödemeleri için İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” ve “EK-2 Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bilgi Formu”nda 27.06.2022 tarihli ve 75892821 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu eklerin güncel haline aşağıdaki bağlantılardan ve Bakanlığın resmi internet adresinden ( www.ticaret.gov.tr ) ulaşılabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ekler:

1) Revize EK-1 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar (5 sayfa)
2) Revize EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (6 sayfa)
3) Revize DYS EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi (10 sayfa)
4) Revize KTZ EK-4 Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler (5 sayfa)
5) Revize KTZ DYS EK-1 KTZ Proje Başvurusu ve Destek Ödemeleri için İbraz Edilmesi Gereken Belgeler (4 sayfa)
6) Revize KTZ DYS EK-2 Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bilgi Formu (11 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Dogus Turgul