Misyonumuz...

Paydaşlarımızın vazgeçilmez Birlik’i olmak adına;

 • Çağdaş, yenilikçi ve yol göstericiyiz,
 • Hizmet çeşitliliği ve ihracat odaklı bilgi akışı sunarız,
 • Üye ve tüm paydaşlarımızla güven odaklı adalet temelli ilişki kurar, memnuniyetlerini hedefleriz,
 • İhracatlarını geliştirmek için proaktif, stratejik ve çözüm odaklı çalışırız.

Vizyonumuz...

Sistemsel ve teknolojik altyapımızı kullanarak, yaratmış olduğumuz sürdürülebilir katma değerin verdiği güçle bölgesel, ulusal ve küresel ilklere imza atan, kararlarda söz sahibi olan, uzmanlığı tescillenmiş bir kurum olmak.

Değerlerimiz...

Etkin İletişim ve Erişilebilirlik

 • Tüm paydaşlarımızla açık, dürüst ve direk iletişim kurarız. Oluru ve olmazı net olarak belirtiriz.
 • Yatay ve dikey tüm iletişim kanallarımız açık ve tüm iletişim yöntemleriyle erişilebiliniriz.
 • Birbirimizle saygı ve sevgi çerçevesinde iletişim kurarız. Bilgiyi ihtiyaç olan anda, saklamadan, açık ve anlaşılır şekilde paylaşırız.
 • Tüm paydaşlarımızı empati kurarak aktif dinleriz. Sorunlardan ve sorulardan kaçmayız, kapsayıcı ve yönlendirici bir tutum sergileriz. Fikirlerine değer veririz ve dikkate alırız.
 • Biliriz ki üyelerimiz varlık nedenimiz, çalışma arkadaşlarımız sahip olduğumuz en önemli kaynağımızdır.
 • İletişimi ve ilişkiyi güçlendirmek için tüm paydaşlarımıza dokunabildiğimiz farklı aktiviteler düzenleriz. İlişkiyi güçlendirmek için proaktif davranırız.
 • Adım atılmasını beklemeyiz, iletişim kurmada adım atan tarafız.

Çözüm Odaklılık

 • Sorunları kişiselleştirmeyiz.
 • Gelişim odaklı yaklaşımımızla sorunlara saldırırız, merkezimizde çözüm vardır.
 • Proaktif yaklaşımımızla; sorunları kaynağında oluşmadan çözmeyi amaçlarız.
 • Mazeret, bahane üretmek gibi eğilimler sergilemeyiz. Ön yargısız olarak sorunlara yaklaşırız.
 • Çözüme yönelik alternatif yönler üretebilmek için farklı bakış açılarını dinler, farklı fikirlerin paylaşılması için paydaşlarımızı yüreklendiririz.
 • Sorunların çözümü için doğru yerde, doğru zamanda, doğru kaynak kullanırız.
 • Ekip Ruhu

Güven ve Adalet

 • Tüm paydaşlarımıza cinsiyet, ırk, sektör ayrımı yapmadan eşit davranırız.
 • Bilgiyi tüm paydaşlarımızla adil paylaşırız.
 • Davranışlarımızda adalet ana odağımızdır, biliriz ki adil davranırsak bize karşı da adil davranılacaktır.
 • Kurum içinde ve dışında ilişkide bulunduğumuz paydaşlara karşı güven kaybına yol açacak davranış ve söylemlerde bulunmayız.
 • Etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımız sağladığımız bilgilerin gerçekçi, sağlam temelli ve doğru olduğuna güvenirler

Yenilikçilik

 • Alışılmışın dışında düşünebilmek, konfor alanının dışına çıkmak alışkanlığımızdır.
 • Katma değerli ürün ihracatının teşvik edilmesi için rutin yapılan işleri sürekli geliştirir, iyileştiririz.
 • Güncel teknolojileri ve otomasyonu etkin ve verimli kullanırız.
 • İhracatçı üyelerimizin her birine özel dikim projeler geliştiririz.
 • İnovasyona önem veririz, projeler geliştirerek ilerleriz.
 • Yeni ürün, alternatif pazarlar, yeni teknolojiler takip ettiğimiz ve düzenli bilgi akışı sağladığımız başlıklardır.
 • Gençlere inanırız ve gelecek odaklı yenilikçi yaklaşımımızla her zaman gençleri destekler, yüreklendirir ve gelişmelerine destek oluruz.

Ekip Ruhu

 • Ben değil biz olmak, “birlik” olmak demektir.
 • Adımızda yer alan birlik bir kelime olmanın ötesinde bize kimlik ve ruh kazandıran en güçlü değerimizdir.
 • Bu bilinçle ben değil, biz dilini kullanırız. Birlikte başarır, birlik olarak büyürüz.
 • Yaptığımız işler, başardıklarımız ve yarattığımız değerle EİB’i temsil ederiz.
 • Sorumluluklarımız, takım içerisindeki görevlerimizi biliriz. Bu görev ve sorumlukları hakkıyla yerine getirebilmek için ekibimizle birlikte, tek vücut olarak çalışırız. Geri bildirimlerimizi ve bilgilerimizin paylaşımını zamanında ve etkin yaparız.
 • Ortak değerlere ortak akla ve beraber çalışmanın yarattığı sinerjiye inanırız. Bu bilinçle kurum içi yardımlaşmanın önemine inanırız, ortak çalışmayı destekleriz.
 • Ekip arkadaşlarımızla, diğer ekiplerle, yönetimle ilişkilerimizde birbirimize saygılı, güvenilir ve iyi niyetliyiz.
 • Bireysel başarı odaklı yaklaşımların, bireysel hırsların takım dayanışmasının ve birliğimizin önüne geçmesine izin vermeyiz.

Liderlik

 • Yön veren ve takip edileniz.
 • Oyuncu değil, oyun kuranız.
 • Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip eder, tüm paydaşlarımızı bilgilendirir ve etkileriz.
 • Yeni stratejiler geliştirmede diğer birlik STK ve paydaşlarımıza örnek oluruz.
 • Yeni ülke, sektör, güncel yönetim becerileri, temsil ve benzeri tüm aktivitelerde tüm paydaşlarımıza liderlik ederiz.
 • Hiyerarşiden beslenen liderlik değil öğrenen liderlik tarzını benimseriz.
 • Öğrendiklerimizi, uygular, geliştirir ve paylaşırız.
 • Katılımcı, paylaşan, ekip oyuncusu olmayı beceren, korkulan değil sevilen ve saygı duyulan lideriz.