AMAÇ:

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasını sağlamaktır.

2018/12 sayılı Karar kapsamı ürünlerin 01/01/2018 ve sonrasında gerçekleştirilecek fiili ihracatında; söz konusu Karar’da yer alan ürünlerin karşısında belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar başvuru yapabilirler.

Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Fiili ihracatın gerçekleştiği tarih itibariyle 1 yıl içerisinde doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ilgili evrak ile DYS üzerinden başvuru yapılır.

DESTEK UNSURLARI:

Karar kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamakta, söz konusu yardımlar vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin düşümü yoluyla mahsup sistemi çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak ödenmektedir.

KARAR KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE NE KADAR DESTEK SAĞLANMAKTADIR?

Karar kapsamı ürünlerin ihracatında, ilgili ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

Söz konusu ürünlerin organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri veya listede yer alan bazı ürün gruplarının belirlenen ambalajlarda Tescilli Türk Markası ile ihraç edilmeleri durumunda ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 oranında artırılabilmektedir.

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız