AMAÇ:

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

Başvuruda bulunan şirketin (ihraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketleri dahil) son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, başvuru tarihi itibariyle ortalama ihracat tutarının 3 Milyon USD ’ın üzerinde olması ve başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurtdışı marka tescilinin Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olması gerekir.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Turquality kapsamına alınmak için başvuruda bulunacak şirket, başvuru evraklarını yetkilendirilmiş kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalamak suretiyle Turquality otomasyon sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapar.

TURQUALITY DESTEK UNSURLARI

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma giderleri
 • Tanıtım giderleri
 • Mağaza, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira giderleri
 • Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri
 • Pazar araştırması çalışması ve raporları giderleri
 • Depolama hizmeti giderleri

Turquality programı kapsamındaki firmalar için hedef pazarbaşına 5 yıl süresince limitsiz olarak marka programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl süresince belirli limitlerde

 • Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar
 • Mağaza, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri

Turquality programı kapsamındaki firmalar için hedef pazar başına 5 yıl süresince yıllık belirli limitlerde, marka programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl süresince belirli limitlerde

 • Franchise kira

Belirli sayıda mağaza için belirli limitlerde 2 yıl süresince

 • Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri

Belirli sayıda mağaza için mağaza başına belirli limitlerde

 • Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar
 • İstihdam

Turquality programı kapsamındaki firmalar için destek kapsamına alınma tarihi itibariyle ilk 5 yıl süresince, marka programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl süresince

 • Fuar

Turquality programı kapsamındaki firmalar için limitsiz, marka programı kapsamındaki firmalar için belirli limitlerde 4 yıl süresince

 • Gelişim Yol Haritası Çalışması

Turquality ve markalaşma programı kapsamındaki firmalara bir kereye mahsus belirli limitlerde %50 oranında desteklenmektedir.

 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız