AMAÇ:

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124. üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Belgelerin / testlerin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ilgili evrak ile DYS üzerinden başvuru yapılır.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEK UNSURLARI:

Aşağıda yer alan destek kapsamındaki harcamaların %50’si şirket başına yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Karar ekinde yer alınan belge ve sertifikalara ilişkin

  • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
  • Belgelendirme tetkik giderleri,
  • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri,
  • Test/analiz raporu giderleri,
  • Zorunlu kayıt ücretleri,

Tarım Analizlerine ilişkin

  • Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti,
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız