AMAÇ:

Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TTK’ya göre kurulu şirketler üyesi oldukları işbirliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilen proje başlangıç duyurularını takip ederek, proje katılım başvurusu yapabilir.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

UR-GE projesinin destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşları tarafından DYS üzerinden  başvuru yapılır.

UR-GE PROJELERİ DESTEK UNSURLARI

İşbirliği kuruluşlarının, proje süresince

  • İhtiyaç analizi, tanıtım eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri için en fazla 400.000$’a kadar,
  • Yurt dışı pazarlama faaliyetleri için faaliyet başına 150.000 ‘a kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri için faaliyet başına 100.000$’a kadar en fazla 10 alım heyeti
  • Proje koordinasyonu için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında desteklenmektedir.

UR-GE projesi kapsamında yer alan şirketlerin,

  • Proje süresi sona erdikten aldıkları Bireysel danışmanlıkları giderleri 3 yıl süresince yıllık en fazla 50.000$’a kadar %70 oranında desteklenmektedir.

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız