Urge Projeleri

Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Kümesi

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından 30 üye firmanın doğaltaş ihracatının artırılması amacıyla yürütülen, “Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Kümesi” URGE projesi 2018 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Proje kapsamında üye firmaların yabancı pazarlarda etkin bir rol oynaması ve uluslararası projelerde Türk taşının kullanılması hedeflenmiştir.

İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından koordine edilen İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi Projesi, Ege bölgesine doğaltaş ihracatçılarını bir araya getirerek bir küme oluşturmayı amaçlıyor. 25 doğaltaş ihracatçısı firmanın katılım gösterdiği küme, işlenmiş ürünlerin yalnızca inşaat projelerine değil, nihai tüketiciyle de ulaşmasını hedeflemektedir.

Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Arttırılması URGE Projesi

Ege Tekstil ve Hammaddeleri ile Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği işbirliğinde 11 üye firmanın teknik tekstil ihracatının artırılması amacıyla, Ticaret Bakanlığının finansal desteğiyle, “Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Arttırılması” URGE projesine pandemi öncesinde başlanmıştır. Salgın sürecinde yaşanan hızlı dönüşüm süreci ve sektörün geleceği de göz önünde bulundurularak teknik tekstil alanının bundan sonraki süreçte daha fazla önem kazanacağı değerlendirilmekte ve üye firmaların teknik tekstil alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince 26 hazır giyim üye firmasının, Ticaret Bakanlığının finansal desteğiyle, 2 yıl boyunca sürdürülebilirlik alanındaki yönetsel ve operasyonel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi” isimli bir URGE Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında üye firmaların Covid-19 döneminde hazır giyim sektöründe önemi daha da artan sürdürülebilirlik (sosyal uygunluk, çevre) konusunda dünya standartlarını yakalamaları amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 19 üye firmanın başta Çin pazarı olmak üzere uluslararası ihracatta pazar paylarını büyütmek hedefiyle yola çıkan Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projesi 2019 sonunda faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda ihracata uygun ürün kalitesini ve arzını geliştirici eğitim faaliyetleri yürütülen projede hava kargo ile ürün ihracatını arttırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik yeni projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İşlenmiş Meyve Sebze Sektöründe Hedef Pazarlar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından, 13 üye firmanın katılımıyla yürütülen İşlenmiş Meyve Sebze Sektöründe Hedef Pazarlar URGE Projesi sürdürülebilir başarı için müşterinin beklediği kalitede ürünü, hedeflenen maliyette ve tam zamanında teslim edebilecek değer zinciri yapısını kurabilmek ve çiftçiden rafa kadar değer zincirini kontrol altında tutarak satıştaki katma değeri arttırmak amaçlarıyla 2019 yılında başladığı faaliyetlerine devam etmektedir.

Turkish Dried Fruits

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen Turkish Dried Fruits URGE Projesi üretim ve pazarlama sistemlerinin rekabetçiliğinin artırılması ve yeni pazarlara katma değerli ihracatın yolunun açılması hedefleri ile yola çıkmıştır. Bu kapsamda Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında AB ülkelerinde payını daha fazla arttırabilmek ve başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu pazarına ve dünyanın en büyük ikinci nüfusu olan Hindistan pazarına girebilmek için faaliyetlerine 18 üye firmanın katılımı ile devam etmektedir.

‘Aegean Furniture’ Mobilya Sektörü URGE Projesi

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 25 üye firmanın katılımlarıyla başlatılan ‘Aegean Furniture’ Urge Projesi ile katılımcı firmalara yapılacak ihtiyaç analizleri doğrultusunda gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmadır. 2020 yılında başlatılan proje sayesinde Amerika gibi büyük pazarlarda ortak hareket edilerek doğru planlama ve tanıtımla pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır.