Tarihçe

İlk Cumhurbaşkanımız, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK İzmir'e yaptığı bir ziyarette, ihracatın çağdaş ülkelerdeki gibi istikrarlı bir biçimde geliştirilmesi, ihracatçının korunması gibi çeşitli önerileri dinledikten sonra Hükümete verdiği direktifte, ihracatla ilgili önlemler alınmasını istemiştir. Bu doğrultuda 04 Mart 1937 tarihinde yayımlanan ve ATATÜRK'ün Cumhurbaşkanı olarak onayladığı 6107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İhracatçı Birlikleri'nin kurulmasına olanak tanınmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere, Türkiye'deki tüm Birliklerinin temeli 1939 yılında atılmış ve "İzmir Kuru Meyveler İhracatçıları Birliği" 29.09.1939 tarihinde kurulmuştur.

Birliklerimiz, kuruluşlarından itibaren uzun yıllar Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermiş; daha sonra 18.06.1984 tarihli ve 18435 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 08.06.1984 tarihli ve 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi ile değişik 14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 13.12.1983 tarihli ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesi gereğince, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı kuruluşlara dönüştürülmüşlerdir.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 20.12.1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun ile ikiye ayrılmış olup, Birliklerimiz bunlardan biri olan Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlanmıştır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olarak 1994 yılından bu yana çalışmalarını Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak gerçekleştiren Genel Sekreterliğimizin statüsü; İhracatçı Birliklerinin görev ve sorumlulukları, 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18.06.2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 03.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. İhracatçı Birlikleri bu tarihten sonra faaliyetlerine; Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında, devam etmektedir.

03.06.2011 tarihli ve 637 sayılı Karar ile 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte; faaliyetlerimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında Ekonomi Bakanlığınca verilen görevlerin de yerine getirilmesi ile sürdürülmektedir.

Türkiye'de halen, 26 ayrı sektör/alt sektörde faaliyet gösteren bölgesel ve sektörel 60 İhracatçı Birliği bulunmaktadır.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği, Türkiye'de değişik bölgelerde faaliyet gösteren 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden birisidir. 12 ana sektörde faaliyet gösteren 7.500 üye firmaya sahip olan Birliklerimizce, 2019 yılı sonu itibariyle 215 ülkeye 13.3 milyar ABD $'lık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bu rakam 2019 yılında 171 milyar US$ olarak gerçekleşen Türkiye Genel İhracatının yüzde 8'ini oluşturmakta ve bu da ekonomimize yaptığımız katkının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Ege Bölgesi'nde yerleşik olan, ancak EİB bünyesinde bulunmayan sektörlerde faaliyet gösterdikleri için yaptıkları ihracat diğer İhracatçı Birliklerince kayda alınan firmaların ihracatı dikkate alındığında, Türkiye toplam ihracatında Ege Bölgesi'nin payı yaklaşık yüzde 13 olmaktadır.

Birliklerimiz ve Kuruluş Tarihleri

 • Ege Demir-Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 04.09.1997
 • Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 01.07.1991
 • Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 21.09.1978
 • Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği 19.03.1940
 • Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği 29.09.1939
 • Ege Maden İhracatçıları Birliği 02.09.1991
 • Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 19.03.1940
 • Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 19.03.1940
 • Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 19.03.1940
 • Ege Tütün İhracatçıları Birliği 17.04.1969
 • Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği 11.05.1966
 • Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 19.03.1940