Görevlerimiz

Türkiye'deki ilk ihracatçı birliği olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 1939'da kuruldu. Ege İhracatçı Birlikleri, 75 yıldan buyana dış ticaret deneyimiyle, Ege Bölgesi'nde 12 farklı sektörde faaliyet gösteren 7500'ün üzerinde ihracatçı firmayı temsil etmektedir. Diğer bir deyişle EİB, 12 ayrı kümeyi temsil eden bir çatı organizasyonudur.

EİB'nin temel amacı üye firmalarına faaliyet gösterdikleri 12 sektörde sürdürülebilir, karlı ihracat artışı için kaynak sağlamaktır. Firmalarına insan kaynağı, finansal kaynak, fiziksel altyapı, iş ağı ve bilgi kaynağı sağlamak için EİB ortak girişimlerle çarpan etkileri yaratır. EİB tarafından üye firmalara sağlanan hizmetler aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilmektedir:

  • Üyeleri arasında işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmak,
  • Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeli üzerine araştırma ve çalışmalar yürütmek
  • Eğitim ve seminerler düzenlemek
  • Üyelerini ihracat prosedürleri, yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslar arası etkinlik ve fuarlardan haberdar etmek
  • Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uluslar arası platformda üyelerini temsil etmek
  • Ortak altyapı yatırımları yapmak ve ortak araştırma projeleri geliştirip yürütmek
  • İş geliştirme desteği sağlamak
  • Dünya çapında düzenlenen fuar ve etkinliklere Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlemek, ihracat tanıtım faaliyetleri düzenlemek
  • Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için uluslar arası ticaret ve alım heyeti organizasyonları düzenlemek
  • Üyelerinin rekabetçi güçlerini artırmak ve ihracatı geliştirmek için birçok farklı sektöre ilişkin proje ve teknik destek çalışmalarını yürütmektir.