Ab Destekli Proje

Maden sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı) tarafından 27/12/2018 tarihinde yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı”na yönelik teklif çağrısına (EuropeAid/162207/ID/ACT/TR - Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme (IOHS)) Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz tarafından proje başvurusu yapılmıştır.

EuropeAid/162207/ID/ACT/TR/8 referans numarası ve “The Development of Occupational Health and Safety (OHS) Oriented Activities (Visual Materials and Applied Trainings) for Natural Stone Mining Sector to Prevent Occupational Accidents and Injuries” proje ismi ile yapılan başvurumuz hibe almaya hak kazanmış olup; sözleşme makamı olan adı geçen Bakanlıkla 09.12.2020 tarihinde hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünün proje ortaklığı ile yürütülecek projenin toplam bütçesi 206.398,50.-Euro ve hibe destek oranı %89,17’dir. 18 ay sürecek projenin hedefi iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını ve gelişimini artırmaktır. Bahse konu çalışma ile doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılması, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi, doğal taş madenciliği sektöründe üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması gibi sonuçlar sağlanması, böylece Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, sektörün itibarının artırılması ve madencilik sektöründe yeni yaklaşımların geliştirilmesi öngörülmektedir.