Kalite Politikamız

Kuruluş amacımız ve vizyonumuz doğrultusunda, bölgemizin ihracatını geliştirmek üzere, üyelerimiz ve ilgili diğer kurum-kuruluşlar ile etkin bilgi-alışverişi sağlayarak tanıtım, iyileştirme, destek ve geliştirme faaliyetlerini sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik anlayışı ile kaliteli ve etkin şekilde gerçekleştirmek için çalışırız. Bu amaca hizmet edecek şekilde, tüm yasal mevzuatlara uygun olarak hizmet kalitemizi ve sürekli gelişimimizi güvence altına alacak bir sistem kurmak, süreçleri belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemsel şekilde yürütmek ve gözden geçirerek sürekli iyileştirme -iyileştirilmeyi taahhüt ederiz.

Politikamız, Birliğimiz var olma amacına değer katan ve değer yaratan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza karşılıklı kuracağımız etkin etkileşim ve iletişimle, kalite yönetim sistemimizi anlatmak, anlaşılmasını ve benimsenerek uygulanmasını sağlamak, geliştirilmesi için onlardan destek almaktır.