Duyurular

TOPLANTI // ECOTİM Programı

22 Mayıs 2024 Çarşamba


 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda,

  • TİM tarafından sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularının yakından takip edilerek iklim nötr, yeşil ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş için gereken kamu ve özel yatırımları destekleyecek ve kolaylaştıracak dönüşüm faaliyetlerine odaklanıldığı,
  • İhracatçı Birliklerine üye şirketlerde, sürdürülebilirlik kapasitesinin ve performansının geliştirilmesi ve bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin hedeflendiği,
  • Sürdürülebilirlik yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve kurumlardaki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla,
    “ECOTİM Programı”nın başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu programın, üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan mentorlar ile kurumsal sürdürülebilirlik sistemlerini kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızı bir araya getirmeyi hedeflediği ifade edilmekte olup, program kapsamında;

  • Program için firma ve mentor başvurularının sene içerisinde 2 ayrı dönemde alınması,
  • Görevlendirilen mentorların 11 aylık programın uygulanması ve sonraki 4 ay izleme kapsamında toplamda 15 ay boyunca TİM tarafından belirlenecek ihracatçı firmalara mentorluk yapması,
  • Program kapsamında görevlendirilen her mentor için 11 mentor ay uygulama kapsamında her hafta minimum 4 saatlik uygulama ile sonraki 4 ay izleme kapsamında ise ayda 4 saatlik izleme olarak toplam 12 mentor ay çalışma süresince aylık 20.000 -TL+KDV sabit ücretin ödenmesi,
  • Mentorlara ödenecek aylık ücretin yüzde 50’sinin firmalar tarafından karşılanması, kalan bölümün üye olunan İhracatçı Birliği ve TİM tarafından karşılanması hususlarının uygun bulunduğu belirtilmektedir.

2024 yılının haziran ayında başlaması planlanan program öncesinde, 23 Mayıs 2024 tarihinde 14:30–16:15 saatleri arasında aşağıdaki bağlantıda detayları yer alan bir tanıtım toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. ECOTİM Programı hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra “Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi” ile “Kurumsal Sürdürülebilirlik Sistemi’nde Yetkinlik Yönetimi” konularında bilgi paylaşılacağı ifade edilen ve çevrimiçi gerçekleştirilecek toplantıya katılım için aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla kayıt yaptırılması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

ECOTİM Programı Bilgi Notu için tıklayınız. (5 Sayfa)

Tanıtım toplantısına kayıt için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Neslihan Ersan