Duyurular

GENEL DUYURU // İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Hak Mahrumiyeti

15 Şubat 2024 Perşembe


TÜM ÜYELERİMİZE

Sn. üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan 08.07.2021 tarihli yazılarında; “

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre hususi damgalı pasaport verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 2017/9962 sayılı ihracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar, 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkûr Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar Bakanlığımızca belirlenmektedir.

2017/9962 sayılı Kararın 10’uncu maddesinde 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklikle, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine 15 gün olan bildirme süresi derhal olarak düzenlenmiş, derhal iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyeti 10 yıldan 4 yıla indirilmiş ve mevzuatta derhal olarak belirtilen bildirim süresi, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybedilmesinden en geç bir sonraki iş günü olarak uygulanmıştır.

Öte yandan, uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacaktır.” Denilmektedir.

Önemle Bilgilerinize sunulur.                                                                               

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

              

Not: Dilekçe örneğine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz,

https://www.eib.org.tr/Sayfa.Asp?SI_Id=FF448434C5

“Pasaport İşlemlerinde Değişiklik Talepleri Örnek

 Dilekçeler”