Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // Televizyon EUR.1 Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

2 Şubat 2024 Cuma


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden iletilen bir yazıda, 8528.72.20, 8528.72.40, 8528.72.60, 8528.72.80 pozisyonlarında sınıflandırılan televizyon cinsi eşyaya ilişkin olarak "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenecek EUR.1 Dolaşım belgelerinde; Yönetmeliğin "İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanması İçin Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gereken İşçilik ve İşlem Listesi" başlıklı Ek II'sinde yer verilen liste kuralına göre;

  • Eşyanın üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi ve söz konusu menşeli olmayan girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin kıymetini geçmemesi,
  • Eşyanın üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25ini geçmemesi,

gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizden yapılan TV ihracatlarında düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerine ilişkin yukarıda ifade edilen menşe kazanım kuralına yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat edilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Burcu Alsoy