Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // DFİF Kesintisi

24 Ocak 2024 Çarşamba
Bilindiği üzere, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) tahsilatları 13.10.1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'ın 4. maddesinde "İhracat işlemlerinde fon kesintilerinin, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine bağlı olmaksızın Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki Fon miktarı esas alınarak, fiili ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi (uzatmalar hariç) sonuna kadar aracı banka veya özel finans kurumlarınca tahsil edilmesi gerekir." hükmü doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, DFİF Kararı'nın 11. maddesinde yer alan; "41.01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) " ve "4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler" olarak tanımlı malların ihracatı anılan mevzuat uyarınca kayda bağlı olarak yürütülmektedir.

Bu hususta TCMB tarafından DFİF kesintisi tahsilatlarının TCMB Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü nezdinde merkezileştirilmesine karar verildiği ve ekte belirtilen banka hesap numaraları üzerinden işlem yapılacağı talimatı Ticaret Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mert Çakır


-- Hesap Bilgileri_BB5F5.pdf