Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları/Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Yassı Çelik

23 Mayıs 2024 Perşembe


 

İlgi : 07.03.2024 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (Komisyon) tarafından Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7219.90.20, 7219.90.80, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81, 7220.20.89, 7220.90.20, 7220.90.80 gtipleri altında yer alan) ithalatında uygulanan anti-damping önlemi ve sübvansiyona karşı telafi edici önlemin, bu ürünlerin Tayvan ve Vietnam’ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından soruşturmalar yürütüldüğü ilgide kayıtlı duyurumuz ile bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, söz konusu soruşturmaların nihai kararlarının 7 Mayıs 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bildirilmiştir. Yazının devamında; bahse konu anti-damping önlemine yönelik soruşturmaya ait nihai kararın incelenmesinden, ülkemiz tarafından dampinge karşı önlemin etkisiz kılınmadığına hükmedildiği, diğer yandan, bahse konu sübvansiyona karşı telafi edici önleme yönelik soruşturmaya ait nihai kararın incelenmesinden bir firmaca mezkur sübvansiyona karşı telafi edici önlemin etkisiz kılındığı, muafiyet talebinde bulunan diğer bir firma tarafından ise söz konusu önlemin etkisiz kılınmadığına hükmedildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, sübvansiyona yönelik telafi edici vergi önleminin bahsi geçen bir firma hariç tutulmak üzere, ülkemizden sevk edilen soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerine (Türkiye menşeli olarak beyan edilsin veya edilmesin) genişletilmesine karar verildiği, bu kapsamda AB tarafından anılan ürünlerde ülkemize uygulanacak telafi edici vergi oranının %20, 5 olarak belirlendiği ifade edilerek, kararın incelenmesinden, bahse konu muafiyetin uygulanabilmesinin ithalatçının;

- Önlem konusu ürünü doğrudan ihracatçı üretici firmamızdan satın alması durumunda ihracatçı üreticinin beyanını içeren bir ticari faturanın ve nihai kararın birinci ekinde yer alan doğrudan ihracat satışı için üretici beyanını ibraz etmesi,

- Türkiye'de yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın bir tacirden satın alması durumunda üreticiden tüccara veya diğer aracı tüzel kişiye imalatçı beyanını içeren bir ticari faturanın ve nihai kararın ikinci ekinde yer alan dolaylı ihracat satışı için imalatçı beyanının ve tacirden veya diğer aracı tüzel kişiden ithalatçıya kesilen bir ticari faturanın AB üye ülkelerinin gümrüklerine ibraz etmesi şartına bağlandığı anlaşılmıştır.

Soruşturmalara ilişkin nihai kararlara aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Dr. Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

Anti-damping soruşturması nihai kararı için tıklayınız.

Sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturması nihai kararı için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Neslihan Ersan