Duyurular

MEVZUAT // Arıcılık Yönetmeliği

23 Mayıs 2024 Perşembe


23 Mayıs 2023 tarih ve 32554 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Arıcılık Yönetmeliği” ile arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması, ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla, arıcılık işletmeleri, bal arısı kolonileri ile arı ürünlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmelik, arıcılıkla ilgili sürdürülebilirliğin sağlanmasında her türlü üretim, ıslah, konaklama, damızlık materyali elde etme, sabit ve gezginci arıcılık konusundaki esasların belirlenmesi, arı kolonilerinin nakline ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, alet, makine ve malzemelerin standardizasyonu, ballı bitkiler tarımının geliştirilmesi, eğitim, projelendirme, ana arı yetiştiriciliği, bal arılarında suni tohumlama ve bal arı kolonilerinin kayıt altına alınmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir

Bilgilerinize sunulur.

Dr. Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

Arıcılık Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan