Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // Çin Halk Cumhuriyeti İthalat Birim Fiyatları

17 Ocak 2024 Çarşamba


 

Pekin Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda, son dönemde Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) üretim ve dış ticaret kompozisyonunda gözlenen yapısal ve konjonktürel pek çok faktöre bağlı gelişmeler ile ÇHC’nin başlıca ticari partnerlerinin güncel ticaret politikalarının, ÇHC’deki ve başlıca ticaret ortaklarının cari döviz kurları ve enflasyon oranlarındaki farklılıkların, ülkemiz lehine olumlu bir sürece işaret ettiği ifade edilmektedir.

 

Aynı yazıda devamla, ÇHC istatistik verilerine göre, ÇHC’nin 2023 Ocak-Kasım döneminde ithal ettiği ürünlerin altılı GTIP bazındaki birim fiyatının, ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin’in bu dönemdeki toplam ithalatının %27’sine tekabül eden 1.781 tarifeyi kapsayan toplam “416 milyar dolarlık” bir pazarda ihraç ürünlerimizin ÇHC pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğu belirtilmektedir. 

 

Ayrıca, ÇHC’nin dış ticaret istatistik verilerini miktar ve değer olarak detaylı bir şekilde sekizli GTIP bazında yayımladığı, ülkemizle ÇHC’nin armonize kodu sekizli bazda uyumlu olmadığından fiyat mukayesesini bu detayda yapmanın mümkün olmadığı, sekizli GTIP bazında ekte sunulan  tarımsal ürünlerin ÇHC (CIF) ithalat birim fiyatlarının, üretim ve ihraç fiyatlarının karşılaştırılarak ÇHC’ne ihraç imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekte yer alan haliyle sunulduğu belirtilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

Ek:
- ÇHC Karşılaştırmalı Fiyat Listeleri

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Şükrü Ercan


-- ÇHC_Liste_07448.xls