Duyurular

MEVZUAT // Vergi Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

27 Mayıs 2024 Pazartesi


25/5/2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;

-8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunlarında yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmiştir.

-561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 5. Maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca, beyanları üzerinden en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (vergi rekortmenleri) açıklanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin Birliklerimiz Mali Danışmanı Dr. Mustafa BULUT tarafından hazırlanan bilgi notlarına bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter