Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // Yüksek Riskli Bitkilerin Avrupa Birliğine İhracatı

5 Haziran 2024 Çarşamba
23 Nisan 2024 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yazıda, 2024/1162 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında,
Malus Domestica (elma) bitkileri ve Berberis thunbergii (kadıntuzluğu) saksı bitkilerinin AB'ye ithalatta yüksek riskli bitkiler grubundan çıkarıldığı belirtilmişti. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, bu defa, 29 Mayıs 2024 tarihli ve L 2024/1457 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2024/1457 sayılı AB Uygulama Tüzüğü ile ülkemiz menşeli Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem) bitkilerinin, 2 yaşına kadar hareketsiz, yapraksız, köksüz kesimleri ile, Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem), Prunus armeniaca (kayısı) ve Prunus davidiana (Çin yaban şeftalisi) bitkilerinin 2 yaşına kadar çıplak köklü, hareketsiz, yapraksız dikim amaçlı olanları riskli bitkiler kategorisinden çıkarıldığının bilgisi verilmiştir.

Tüzük kapsamında, söz konusu bitkilerin AB’ye ihracatında Tüzük, Ek II’de yer alan hastalıkları taşımadığına dair resmi beyan ile bitki sağlığı sertifikalarında bitkilerin ilgili AB Tüzüğü ile (EU 2020/1213) uyumlu olduğuna ve kayıtlı üretim yerlerinin özelliklerine dair ilave beyanda bulunulması şartı getirilmiş olup, 2024-1457 sayılı Tüzük ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.


Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı 


Ek: 2024-1457 Sayılı Tüzük (5 s.) . 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Elif Aydemir

EKLER: