Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // Güney Kore Menşeli Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik İthalatına Yönelik Damping Soruşturması

3 Nisan 2024 Çarşamba


 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’den alınan yazıda, 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/14) ile sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik damping soruşturması açıldığı bildirilmektedir.

Buna göre, yerli bir üretici tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.51, 7208.52, 7225.99 ve 7208.90.80 gümrük tarife pozisyonları ile 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik” (kalın levha) ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiş olup yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20’nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240402-4.htm bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Dr. Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Neslihan Ersan